Nuklide mit 127 Neutronen

Isotone:

         
  126 127 128  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 29
Anzahl Kernisomere: 14
Anzahl natürlicher Nuklide: 3
Anzahl stabiler Nuklide: 0
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 209Pb (7.849 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
205Pt 206Au 207Hg 208Tl 209Pb 210Bi 210mBi
(0.2713 MeV)
211Po
211mPo
(1.462 MeV)
211mPo
(2.1357 MeV)
211mPo
(4.8733 MeV)
212At 212mAt
(0.223 MeV)
212mAt
(4.7716 MeV)
213Rn 214Fr
214mFr
(0.122 MeV)
214mFr
(0.638 MeV)
214mFr
(6.5 MeV)
215Ra 215mRa
(1.8778 MeV)
215mRa
(2.2469 MeV)
215mRa
(3.8 MeV)
216Ac
216mAc
(0.048 MeV)
217Th 217mTh
(0.6738 MeV)
218Pa 219U    
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung