Nuklide mit Massenzahl 152

Isobare:

         
  151 152 153  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 28
Anzahl Kernisomere: 12
Anzahl natürlicher Nuklide: 2
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 152Sm (8.244 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
152Ba 152La 152Ce 152Pr 152Nd 152Pm 152mPm
(0.15 MeV)
152mPm
(0.15 MeV)
152Sm 152Eu 152mEu
(0.0456 MeV)
152mEu
(0.0653 MeV)
152mEu
(0.0782 MeV)
152mEu
(0.0899 MeV)
152mEu
(0.1479 MeV)
152Gd
152Tb 152mTb
(0.3422 MeV)
152mTb
(0.5017 MeV)
152Dy 152Ho 152mHo
(0.16 MeV)
152Er 152Tm
152mTm
(0.1 MeV)
152mTm
(2.5551 MeV)
152Yb 152Lu     
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung