Nuklide mit Massenzahl 144

Isobare:

         
  143 144 145  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 27
Anzahl Kernisomere: 11
Anzahl natürlicher Nuklide: 2
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 144Nd (8.327 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
144I 144Xe 144Cs 144mCs
(0.3 MeV)
144Ba 144La 144Ce 144Pr
144mPr
(0.059 MeV)
144Nd 144Pm 144mPm
(0.8409 MeV)
144mPm
(8.5958 MeV)
144Sm 144mSm
(2.3236 MeV)
144Eu
144mEu
(1.1276 MeV)
144Gd 144Tb 144mTb
(0.3969 MeV)
144mTb
(0.4762 MeV)
144mTb
(0.5172 MeV)
144mTb
(0.5445 MeV)
144Dy
144Ho 144mHo
(0.2653 MeV)
144Er      
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung