42, Molybdän (Mo)

Molybdenum, gr. molybdos = Blei

Säure-Base-Verhalten:

         
  V Cr Mn  
  Nb Mo Tc  
  Ta W Re  
         
   
 
   
   
   
   
   

Säure/Base-Verhalten der Molybdän-Oxide:

  Reaktionen mit:
HF
100%
H2SO4
conc.
HCl
20%
CH3COOH
25%
H2O NH3
25%
NaOH 10%
kalt
NaOH 50%
heiß
NaOH liq.
400°C
MoO3 MoO2F2 MoO2SO4 MoO2Cl2 MoO3 MoO3 (NH4)6Mo7O24 Na2MoO4 Na2MoO4 Na2MoO4
 
Legende: Lösung   Unlöslich   sauer →  neutral  → alkalisch  
 
 

pKS-Werte von Säure-Base-Paaren (HA + H2O ↔ H3O+ + A-) :

Säurename Formel pKS-Wert Basenname Formel pKB-Wert

Molybdän(III)-Ion Mo3+ -0.01 Hydroxo-Molybdän(III)-Ion Mo(OH)2+ 14.01

Trihydroxomolybdänyl(VI)-Ion MoO(OH)3+ 0.93 Molybdänsäure H2MoO4 13.07
Molybdänsäure H2MoO4 3.70 Hydrogenmolybdat-Ion HMoO4- 10.3
Hydrogenmolybdat-Ion HMoO4- 7.50 Molybdat-Ion MoO42- 6.5