Nuklide mit 47 Neutronen

Isotone:

         
  46 47 48  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 41
Anzahl Kernisomere: 19
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 83Kr (8.696 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
74Co 75Ni 76Cu 76mCu
(0.1 MeV)
77Zn 77mZn
(0.7724 MeV)
78Ga 79Ge
79mGe
(0.1859 MeV)
80As 81Se 81mSe
(0.103 MeV)
82Br 82mBr
(0.0459 MeV)
83Kr 83mKr
(0.0416 MeV)
83mKr
(0.0094 MeV)
84Rb 84mRb
(0.4636 MeV)
85Sr 85mSr
(0.2387 MeV)
86Y 86mY
(0.2183 MeV)
86mY
(0.3022 MeV)
87Zr 87mZr
(0.3358 MeV)
88Nb 88mNb
(0.04 MeV)
89Mo 89mMo
(0.3875 MeV)
90Tc 90mTc
(0.5 MeV)
91Ru 91mRu
(0.08 MeV)
92Rh 92mRh
(0.0001 MeV)
93Pd 94Ag 94mAg
(1.35 MeV)
94mAg
(6.67 MeV)
95Cd        
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung