Nuklide mit 2 Neutronen mehr als Protonen im Kern

Isodiaphere:

         
  1 2 3  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 80
Anzahl Kernisomere: 24
Anzahl natürlicher Nuklide: 14
Anzahl stabiler Nuklide: 8
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 54Fe (8.736 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
4H 6He 8Li 8mLi
(0.9808 MeV)
10Be 10mBe
(6.1793 MeV)
12B 14C
16N 16mN
(0.12 MeV)
18O 20F 22Ne 24Na 24mNa
(0.4722 MeV)
26Mg
28Al 30Si 32P 34S 36Cl 38Ar 40K 40mK
(1.6437 MeV)
42Ca 44Sc 44mSc
(0.271 MeV)
44mSc
(0.0679 MeV)
44mSc
(0.1462 MeV)
46Ti 48V 50Cr
52Mn 52mMn
(0.3777 MeV)
54Fe 54mFe
(6.5269 MeV)
56Co 58Ni 60Cu 62Zn
64Ga 64mGa
(0.0429 MeV)
66Ge 68As 68mAs
(0.4252 MeV)
70Se 72Br 72mBr
(0.1009 MeV)
74Kr 76Rb 76mRb
(0.3169 MeV)
78Sr 80Y 80mY
(0.2285 MeV)
80mY
(0.3126 MeV)
82Zr
84Nb 84mNb
(0.338 MeV)
86Mo 88Tc 88mTc
(0.15 MeV)
90Ru 92Rh 92mRh
(0.0001 MeV)
94Pd 94mPd
(4.8844 MeV)
96Ag 96mAg
(0.05 MeV)
96mAg
(0.5 MeV)
98Cd 98mCd
(2.4275 MeV)
100In
102Sn 102mSn
(2.017 MeV)
104Sb 106Te 108I 110Xe 112Cs 114Ba
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung