Nuklide mit Massenzahl 4

Isobare:

         
  3 4 5  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 3
Anzahl Kernisomere: 0
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 4He (7.074 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
4H 4He 4Li      
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung