Nuklide mit 39 Neutronen

Isotone:

         
  38 39 40  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 32
Anzahl Kernisomere: 12
Anzahl natürlicher Nuklide: 0
Anzahl stabiler Nuklide: 0
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 69Zn (8.723 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
60Sc 61Ti 62V 63Cr 64Mn 64mMn
(0.175 MeV)
65Fe 65mFe
(0.364 MeV)
66Co 66mCo
(0.175 MeV)
66mCo
(0.642 MeV)
67Ni 67mNi
(1.007 MeV)
68Cu 68mCu
(0.7216 MeV)
69Zn
69mZn
(0.4386 MeV)
70Ga 71Ge 71mGe
(0.1984 MeV)
72As 73Se 73mSe
(0.0257 MeV)
74Br
74mBr
(0.014 MeV)
75Kr 76Rb 76mRb
(0.3169 MeV)
77Sr 78Y 78mY
(0.25 MeV)
79Zr
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung