Nuklide mit gleichvielen Neutronen und Protonen

Isodiaphere:

         
  -1 0 1  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 77
Anzahl Kernisomere: 27
Anzahl natürlicher Nuklide: 13
Anzahl stabiler Nuklide: 12
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 56Ni (8.643 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
2H 4He 6Li 8Be 10B 12C 14N 14mN
(8.49 MeV)
14mN
(8.964 MeV)
14mN
(9.129 MeV)
16O 18F 18mF
(4.86 MeV)
18mF
(5.2976 MeV)
18mF
(5.502 MeV)
18mF
(5.786 MeV)
20Ne 20mNe
(5.6214 MeV)
22Na 22mNa
(0.583 MeV)
24Mg 26Al 26mAl
(0.2283 MeV)
28Si
30P 32S 34Cl 34mCl
(0.1464 MeV)
36Ar 38K 38mK
(0.1304 MeV)
38mK
(3.4581 MeV)
40Ca 42Sc 42mSc
(0.6163 MeV)
44Ti 46V 46mV
(0.8015 MeV)
48Cr 50Mn
50mMn
(0.229 MeV)
52Fe 52mFe
(6.958 MeV)
54Co 54mCo
(0.197 MeV)
56Ni 58Cu 60Zn
62Ga 64Ge 66As 66mAs
(1.3567 MeV)
66mAs
(3.0239 MeV)
68Se 70Br 70mBr
(2.2923 MeV)
72Kr 74Rb 76Sr 78Y 78mY
(0.25 MeV)
80Zr 82Nb 82mNb
(1.18 MeV)
84Mo 86Tc 86mTc
(1.524 MeV)
88Ru 90Rh 92Pd 94Ag 94mAg
(1.35 MeV)
94mAg
(6.67 MeV)
96Cd 98In 98mIn
(0.25 MeV)
100Sn    
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung