Nuklide mit Massenzahl 290

Isobare:

         
  289 290 291  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 2
Anzahl Kernisomere: 0
Anzahl natürlicher Nuklide: 0
Anzahl stabiler Nuklide: 0
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 290Mc (7.137 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
290Mc 290Lv       
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung